Rekonstrukce areálu plavební komory Hořín

Rekonstrukce areálu plavební komory Hořín

Rekonstrukce areálu plavební komory Hořín

  • Pozice: Projektové práce
  • Adresa: Hořín 52, Mělník
  • Klient: Povodí Vltavy s.p.
  • Datum: 10/2004
  • Architekt: Ing.arch Wanda Krčíková
  • Gen. projektant: CONTRACTIS, s.r.o.
  • Gen. dodavatel: Pohl CZ, a.s.

Rekonstrukce areálu plavební komory Hořín

CONTRACTIS zajišťoval z pohledu projektanta rekonstrukci provozního areálu plavební komory od počáteční studie až po provádění technického dozoru na stavbě. 

Jedná se soubor objektů s různou historickou hodnotou. Úkolem naší společnosti bylo najít takové řešení, které zachová a případně ještě prohloubí architektonickou kvalitu areálu jako celku a současně umožní plnit jeho primární funkci, zázemí plavební komory. Bylo rozhodnuto o odstranění některých nevhodných úprav a přístaveb. Dále byla provedena celková modernizace infrastruktury a stavebních částí.

CONTRACTIS zajišťoval z pohledu projektanta rekonstrukci provozního areálu plavební komory od počáteční studie až po prov ...

Více

DolevaDoprava