Sojka, Martin

Ing. Sojka Martin , ČKAIT

pozice: technický dozor stavebníka, projektové řízení